Jarosław Makówka, Alicja Droździk-Makówka
Image is not available
Slider

Usługi

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorców. W ramach naszych usług sporządzamy i opiniujemy umowy, oferujemy doradztwo prawne, dochodzimy odszkodowań, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami, zapewniamy całościową obsługę przedsiębiorców i wiele więcej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszej oferty.

Prawo gospodarcze

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
 • sporządzanie projektów umów,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed sądami rejestrowymi i innymi organami,
 • sporządzanie projektów uchwał, regulaminów itp.,
 • połączenia i przekształcenia spółek,
 • analiza i opiniowanie projektów umów,
 • uczestnictwo w negocjowaniu warunków umów,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego.

Prawo rodzinne

 • prowadzenie spraw o rozwód lub separację,
 • prowadzenie spraw o alimenty,
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego  oraz o zniesienie wspólności majątkowej,
 • prowadzenie spraw o pozbawienie lub powierzenie władzy rodzicielskiej,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego.

Prawo bankowe

 • opracowywanie umów kredytowych i pożyczkowych,
 • opracowywanie umów prowadzenia rachunków bankowych,
 • opracowywanie umów zabezpieczających (np. hipoteka, zastaw, poręczenie, weksel, gwarancja bankowa, itp.),
 • opracowywanie umów związanych z obrotem wierzytelnościami,
 • prowadzenie postępowań sądowych (w tym odszkodowawczych) w dziedzinie prawa bankowego,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa bankowego,
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie prawnego aspektu relacji na linii bank - klient banku,
 • kompleksowa obsługa prawna banków i innych instytucji finansowych. 

Prawo pracy

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
 • opracowywanie regulaminów pracy i innych aktów prawa pracy,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunku pracy,
 • reprezentacja Klientów w sprawach związanych z prawem pracy,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.

Prawo spadkowe

 • prowadzenie spraw o zachowek,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku,
 • prowadzenie spraw o dział spadku,
 • pomoc prawna przy sporządzaniu testamentów,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa spadkowego.

Prawo administracyjne

 • obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa administracyjnego,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach przez sądami administracyjnymi,
 • pomoc prawna w odwoływaniu się od decyzji administracyjnych,
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji i innych pozwoleń administracyjnych,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.

O Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Jarosław Makówka, Alicja Droździk-Makówka świadczy kompleksowe usługi prawne dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych. Siedziba Kancelarii znajduje się w Pszczynie.

 

Kancelaria świadczy szerokie spektrum usług w zakresie wielu dziedzin prawa. Zajmujemy się prawem gospodarczym, rodzinnym, bankowym, spadkowym, pracy i administracyjnym. W tym zakresie odpowiadamy na nawet najbardziej zindywidualizowane potrzeby naszych Klientów.

 

Rzetelność, solidne przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie zawodowe prawników Kancelarii stanowią solidny fundament jej funkcjonowania. Dzięki temu możemy świadczyć usługi wysokiej jakości co jest dla nas zawsze priorytetem. W kontaktach z Klientami stawiamy na otwartość, empatię i zrozumiały dla obu stron dialog. Dobra jakość wzajemnych relacji przekłada się również na powodzenie prowadzonej sprawy, czego mamy pełną świadomość. W sposób szczególny dbamy o zachowanie tajności przekazywanych nam informacji, poufność i dyskrecję, mając na uwadze to, jak delikatne, często, sprawy są nam powierzane. Zaufanie i uznanie jakimi obdarzają nas nasi Klienci są dla nas najlepszą nagrodą i motywuje do dalszej pracy.

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Cennik

Wynagrodzenie Kancelarii jest zawsze ustalane indywidualnie. Jego wysokość zależna jest od charakteru prowadzonej sprawy, poziomu jej skomplikowania i związanego z nim nakładu pracy prawników Kancelarii. W zależności od sprawy proponujemy dwa różne modele rozliczeń:

 

 • stały ryczałt - wynagrodzenie ustalone z góry (np. w przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców)
 • stawka godzinowa – wynagrodzenie zależne od ilości czasu, poświęconego dla rozwiązania sprawy, udzielenia porady, itp.

 

Celem ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Jarosław Makówka, Alicja Droździk-Makówka

 

ul. Kopernika 26,

43-200 Pszczyna

 

tel./fax: 32 210 04 34

tel. kom.: 601 447 593, 607 297 675

e-mail: krp.temida@gmail.com

Drukuj